Skip to content Skip to footer
TERMENII ȘI CONDIȚIILE SKYDREAMERS
ADRESA ȘI CONTACTUL
Str. Bunloc 185, Săcele 505600, România
EMAIL
contact@skydreamers.fun
TELEFON
0722.285.516
TERMENI ȘI CONDIȚII
Toate prețurile de pe acest site web sunt per persoană și includ echipamente. Ocazional, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, activitatea poate fi modificată, amânată sau anulată.
1. REZERVAȚI / CUMPĂRAȚI
Prin rezervare și / sau cumpărare, clientul acceptă aceste Condiții Generale ca parte integrantă a contractului încheiat între el și SkyDreamers.
2. PLATĂ / PREȚ
Prețurile includ Taxa pe valoarea adăugată stabilită prin lege. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a varia prețurile.
3. ANULARE
1. Client: Dacă anulați rezervarea la data zborului cu 72 de ore în avans: vi se va rambursa automat 70% din suma totală plătită cardului dvs. de credit / debit etc. Dacă anulați rezervarea la data zborului mai puțin de 72 ore în avans: nu veți primi nicio rambursare a plății totale. Va fi confirmată anularea, răspunzând la e-mailul primit ca confirmare a achiziției și a plății. Clientul va primi codul de anulare și rambursare corespunzător. 2. SkyDreamers: În caz de condiții meteorologice nefavorabile, prin măsuri oficiale, prin forță majoră, din motive care modifică marginile de siguranță sau pun în pericol activitatea, 100% din suma totală plătită va fi rambursată.
4. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII DE CĂTRE CLIENT
Dacă participantul întrerupe sau părăsește activitatea înainte de a se încheia, nu se va face nicio rambursare și toate celelalte costuri suplimentare suportate vor fi responsabilitatea participantului. Schimbarea datei zborului trebuie făcută în scris cu cel puțin 4 zile în avans.
5. DURABILITATEA VOUCHERULUI CADOU
Voucherul pentru zbor cadou este valabil timp de un an de la data emiterii.
6. OBLIGAȚIILE DE PARTICIPARE A CLIENTULUI, CONDIȚII DE PARTICIPARE
Pentru toate activitățile, sănătatea este o condiție prealabilă. Este obligația participantului să informeze organizatorul cu privire la orice problemă de sănătate. În niciun caz nu puteți participa atunci când vă aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului. Următoarele condiții de sănătate nu permit participarea la activități: sarcină, hipertensiune arterială, probleme cardiace, epilepsie, operații oculare, sistem de circulație cardiacă cu risc ridicat, leziuni fizice, disconfort neurologic, boli cronice ale urechii cu tulburări de echilibru. Clientul este obligat să respecte condițiile de participare și să respecte cu strictețe instrucțiunile pilotului. Nerespectarea instrucțiunilor sau condițiilor de participare a activității poate determina ca participantul să fie exclus din activitate de către organizator. Atunci când excluderea activității are loc înainte de activitate, condițiile de anulare conform clauzei 3 sunt valabile, după începerea activității nu există rambursare.
7. DURATA ACTIVITĂȚII
Activitatea depinde de condițiile climatice, durata zborului este direct legată de activitatea termică.
8. RECLAMAȚII
În cazul în care participantul trebuie să depună o reclamație, aceasta trebuie trimisă în scris, în termen de patru săptămâni de la activitate, toate dovezile relevante trebuie atașate. Cu toate acestea, SkyDreamers nu are obligația de a recunoaște revendicările.
9. RĂSPUNDEREA CIVILĂ ȘI ÎN AFARA CONTRACTULUI
SkyDreamers va fi autorizată să recurgă la persoane auxiliare sau terțe părți pentru furnizarea de servicii. Dacă SkyDreaners transferă în mod legitim executarea către o terță parte, aceasta nu va fi răspunzătoare pentru actele sau omisiunile terțului. Mai ales că acestea se datorează unor acte ale unor terți, ale altor participanți, ale aceluiași participant, forței majore, evenimente naturale, ordinelor autorităților etc. sau din cauza întârzierii întoarcerii acasă. Responsabilitatea în afara contractului respectă condițiile legale relevante. Ori de câte ori aceste condiții generale pretind condiții prealabile ale răspunderii stricte, limitări de răspundere sau excluderi de răspundere, acestea pot fi utilizate. Dacă un participant nu respectă instrucțiunile, SkyDreamers va fi liberă de orice responsabilitate. Pasagerii cu vârsta sub 16 ani necesită acordul unui tutore legal. Dacă nu este prezent un tutore legal, consimțământul trebuie să fie scris. Limitări de răspundere: Este posibil să accesați link-uri de pe alte site-uri web, care nu sunt întreținute de SkyDreamers. Astfel de adrese externe de internet conțin informații create, publicate, întreținute sau disponibile în alt mod de către organizații și persoane fizice sau juridice care sunt independente din punct de vedere juridic de Parapanta.
10. PROTECȚIA DATELOR
Se aplică prevederile Legii române privind protecția datelor. Datele stocate nu vor fi disponibile terților și compania nu stochează datele cardului de credit. Datele dvs. vor fi utilizate numai în scopurile dorite. Transferul online de informații despre cardul de credit este criptat, pentru a asigura un mod de plată sigur. Clientul acceptă prelucrarea datelor în cadrul companiei. Clientul este obligat să trateze datele de acces în mod confidențial și să nu le transmită terților. Compania nu își asumă nicio responsabilitate care are ca rezultat utilizarea necorespunzătoare a acestor date. Ineficiența și / sau insuficiența unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

SKYDREAMERS © 2024. TOATE DREPTURILE REZERVATE.